thanh toan the phongcach

 

Quý khách hàng vui lòng thanh toán vào các tài khoản ngân hàng sau:

 

 vietcombank Chủ tài khoản: Tô Thị Thanh Nga 

  Số tài khoản: 0421.000.468.303

  Vietcombank – chi nhánh Tp.HCM

 

 

dong-a-bank

 Chủ tài khoản: Tô Thị Thanh Nga 

  Số tài khoản: 011.030.4035

  Đông Á bank – chi nhánh Tp.HCM

 

agribank

 Chủ tài khoản: Tô Thị Thanh Nga 

  Số tài khoản: 6460.205.592.542

  Đông Á bank – chi nhánh Tp.HCM